Kdo jsme ?

 

Na jaře roku 2006 vzniklo občanské sdružení „Za rozvoj Úval – NOVÁ ŠANCE“. Vzniklo z iniciativy lidí, kteří vystupovali na kandidátce jako sdružení nezávislých kandidátů do komunálních voleb 2006 v Úvalech, a dalo si za cíl vytvořit v Úvalech tradici akcí pro celé rodiny (od předškoláků až po seniory).  Na jaře 2007 bylo toto občanské sdružení zaregistrováno na MV ČR. Jako naše hlavní náplň bylo uvedeno „pořádání sportovních, společenských a kulturních akcí pro veřejnost“.

 

Po čase nám přišlo, že by bylo vhodné původní název změnit a navíc v souvislosti s novelou Občanského zákoníku bylo nutné upřesnit typ sdružení. A tak jsme celkem jednomyslně zvolili název

SPOLEK JONATÁN.
 
Stále se snažíme držet hesla z doby našeho vzniku. Pokud se nad ním alespoň někteří z vás zamyslí a změní svůj přístup, budeme rádi. 
Kritizuje se vždycky snadno, pomáhá se hůře. A proto se zkuste jednou zeptat „co já bych mohl/a udělat pro svoje město“, namísto obvyklé otázky „co město udělá pro mě.“

 

Financování:

Naše finanční zdroje se skládají ze tří částí, přičemž všechny tři jsou přibližně stejné, tj. činí cca 1/3.

První část tvoří příspěvek od města v rámci rozdělování peněz místním spolkům a organizacím na základě žádosti - děkujeme. Druhou část tvoří příspěvky a dary našich sponzorů - děkujeme. Třetí část je pak tvořena našimi vlastními prostředky. 

 

Oficiální členové spolku (abecedně) :

Martina Bedrnová, Pavlína Frýdmanová, Petr Frýdman, Jiří Hora, Jana Horová, Miloslav Kolařík, Růžena Kroutilová, Helena Novosádová, Ivana Prchalová

 

Složení výboru:

Předseda – Jana Horová

Místopředseda – Petr Frýdman

Pokladník – Martina Bedrnová

Člen výboru – Ivana Prchalová

 

Při pořádání akcí bychom ale na všechno sami nestačili, takže nám pravidelně chodí pomáhat také naši rodinní příslušníci a kamarádi, čímž to jim děkujeme.

Tereza Horová, Monika Chomátová, Martina Kroutilová, Jarda Procházka, Radka Siblíková, Vláďa Procházka